We willen onze studenten en stagiaires een platform bieden om hun ervaringen te kunnen delen. Hierom hebben wij een onderdeel toegevoegd aan onze website, waar zij invulling aan kunnen geven. We hopen hiermee een beeld te kunnen scheppen van de aangeboden werk stages, zodat toekomstige studenten een idee krijgen van wat zij van ons kunnen verwachten, wat er van hen verwacht wordt en wat deze buitenlandse stage inhoud en aan studenten kan bieden.

Natuurlijk is het ook voor kennissen, vrienden en familie leuk om te lezen hoe het een student bij ons verging tijdens hun stageperiode.

Klik hier om de ervaringen van studenten te lezen