Over stage

Je dient te beschikken over:

  • Stageovereenkomst van school (POK) Spaans of Engels
  • Verzekeringspapieren (evt. Buitenland verzekering)
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG) m.n. voor richting Zorg & Welzijn
  • Identiteitspapieren (ID of paspoort)
  • Studentenpas (Bezoek musea)
  • Indien je met Erasmus komt, dan dien je de Mobility Pass in geprinte
    versie bij je te hebben
  • Eventuele opdrachten en urenstaten van school

WIj kunnen woonruimte voor je zoeken, en doen dit altijd in overleg met de student. De kosten variëren van ongeveer €250,00 tot €300,00 inclusief per persoon per maand, afhankelijk van locatie. De huisvesting is meestal eenvoudig, maar alles is aanwezig, inclusief handdoeken, lakens en dergelijke. Wij streven ernaar dat de afstand maximaal een half uur van de stageplek is.

Europass CV aangeleverd in Engels of indien mogelijk in het Spaans.

Onze bedrijven geven doorgaans geen stagevergoeding. Als je een stagevergoeding aangeboden krijgt door een bedrijf, dan wordt meestal verwacht door het bedrijf dat je als volwaardig medewerker kunt meedraaien waarmee ook alle verantwoordelijkheden gepaard gaan. Prácticas vindt dat je als stagiaire nog steeds student bent die nog ervaring moet opdoen en als zodanig ook eens een steekje moet kunnen laten vallen zodat er niet zo´n zware last op je schouders rust. Je mag leren en (praktijk)ervaring opdoen om te kijken of dit werk past bij je toekomstbeeld. Afhankelijk van het soort bedrijf waar je stage loopt worden bijvoorbeeld wel de maaltijden aangeboden door het bedrijf tijdens je werktijden.

Vandaar dat Prácticas ook groot voorstander is van de Erasmusbeurs waarop veel studenten aanspraak kunnen maken, zodat stage in het buitenland ook voor de financieel minder draagkrachtigen onder de studenten mogelijk gemaakt wordt. Vergeet ook niet dat je meestal ook aanspraak kunt maken op de uitwonersbeurs van DUO en dat je de OV-kaart kunt inwisselen voor een geldelijk bedrag. Voor meer informatie omtrent de beurs kun je je wenden tot de coördinator Internationalisering van school.

We zullen je aanvraag zo snel mogelijk behandelen en zullen je via jouw ingestuurde e-mailadres of via jouw school op de hoogte houden van de vooruitgang.

Vraag aan de stagecoördinator op je ROC en vraag of jouw school samenwerkt met Practicas Internacionales. Als dit al het geval is, kan jij  je via school aanmelden.

Doet jouw school dit momenteel nog niet? Neem dan direct contact met ons op.

Load More