3. Krijg ik een stagevergoeding?

Onze bedrijven geven doorgaans geen stagevergoeding. Als je een stagevergoeding aangeboden krijgt door een bedrijf, dan wordt meestal verwacht door het bedrijf dat je als volwaardig medewerker kunt meedraaien waarmee ook alle verantwoordelijkheden gepaard gaan. Prácticas vindt dat je als stagiaire nog steeds student bent die nog ervaring moet opdoen en als zodanig ook eens een steekje moet kunnen laten vallen zodat er niet zo´n zware last op je schouders rust. Je mag leren en (praktijk)ervaring opdoen om te kijken of dit werk past bij je toekomstbeeld. Afhankelijk van het soort bedrijf waar je stage loopt worden bijvoorbeeld wel de maaltijden aangeboden door het bedrijf tijdens je werktijden.

Vandaar dat Prácticas ook groot voorstander is van de Erasmusbeurs waarop veel studenten aanspraak kunnen maken, zodat stage in het buitenland ook voor de financieel minder draagkrachtigen onder de studenten mogelijk gemaakt wordt. Vergeet ook niet dat je meestal ook aanspraak kunt maken op de uitwonersbeurs van DUO en dat je de OV-kaart kunt inwisselen voor een geldelijk bedrag. Voor meer informatie omtrent de beurs kun je je wenden tot de coördinator Internationalisering van school.